General - ਪਤਨੀ ਬਨਾਮ ਨੌਕਰਾਣੀ

General – ਪਤਨੀ ਬਨਾਮ ਨੌਕਰਾਣੀ

ਅਮਾਨਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕੀ। ਪਤੀ ਦੇ ਆਉਣ …

General – ਪਤਨੀ ਬਨਾਮ ਨੌਕਰਾਣੀ Read More